Badania mikrobiologiczne kosmetyków

Sprawdzimy czystość mikrobiologiczną kosmetyków

Kontrola jakości i bezpieczeństwa mikrobiologicznego kosmetyków

Badania mikrobiologiczne kosmetyków są jednym z najważniejszych elementów oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych. Ich celem jest sprawdzenie czy w składzie kosmetyku nie ma szkodliwych mikroorganizmów, takich jak bakterie, drożdże i pleśnie. Wyniki tych badań potwierdzają, że produkty kosmetyczne są bezpieczne i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia konsumentów. 

Podczas badań mikrobiologicznych kosmetyków badamy czystość mikrobiologiczną produktu kosmetycznego i w razie potrzeby wykonujemy challenge test. Badania jakości mikrobiologicznej przeprowadzane są zgodnie z normą PN-EN ISO 17516:2014.

Rzetelna ocena bezpieczeństwa kosmetyku

Wykonujemy badania z najwyższą starannością

Czym się odznaczamy?

Jakość

Wymagania dotyczące czystości mikrobiologicznej kosmetyków określają przepisy prawa. Znajdziemy w nich szczegółowe wytyczne określające bezpieczną ilość mikroorganizmów nie wpływających negatywnie na bezpieczeństwo stosowania danego produktu kosmetycznego. Przykładamy szczególną wagę do wykonywania badań i oceny kosmetyków pod kątem zawartości szkodliwych dla zdrowia mikroorganizmów. W końcu nikt nie chce korzystać z produktów kosmetycznych, w których znajduje się niebezpiecznie duża ilość bakterii.

Przeprowadzamy badanie czystości mikrobiologicznej oraz - w uzasadnionych przypadkach - challenge test. Badanie czystości mikrobiologicznej pozwala na rzetelną ocenę bezpieczeństwa kosmetyku, bez względu na postać i skład produktu. Powinno się je wykonywać także w celu skontrolowania jakości wyrobów zwalnianych do obrotu. Badania jakości mikrobiologicznej przeprowadzamy zgodnie z normą PN-EN ISO 17516:2014.

Wykonując challenge test kosmetyku możemy potwierdzić działanie przeciwdrobnoustrojowe zastosowanego układu konserwującego. Challenge test nie jest obowiązkowy dla produktów spełniających kryteria normy PN-EN ISO 29621:2017.

Dokładność

Badania mikrobiologiczne kosmetyków wymagają niezwykłej precyzji i staranności, ponieważ każde uchybienie może mieć wpływ na końcowy wynik. Aby wykonać badanie mikrobiologiczne produktów kosmetycznych pobieramy próbki kosmetyków z różnych partii wytwarzanych produktów, co zwiększa dokładność wyników badań.

W pobranych próbkach kosmetyków, w warunkach laboratoryjnych, staramy się wyhodować mikroorganizmy, które są w nich obecne. Następnie identyfikujemy je, czyli określamy ich rodzaj i gatunek.  W końcowym etapie dokonujemy oceny ilościowej mikroorganizmów co pozwala nam stwierdzić, czy kosmetyk spełnia wymagania dotyczące czystości mikrobiologicznej według normy PN-EN ISO 17516:2014.

Ponadto, producenci kosmetyków mogą dobrowolnie poddawać swoje produkty dodatkowym badaniom mikrobiologicznym, aby zapewnić jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa kosmetyków. Takie badania mogą obejmować ocenę skuteczności układu konserwującego kosmetyku, który ma zapobiegać rozwojowi mikroorganizmów.

Najnowszy sprzęt

Badania mikrobiologiczne kosmetyków wykonuje się na specjalistycznym sprzęcie i urządzeniach laboratoryjnych. Ich wybór zależy od rodzaju wykonywanych badań. 

Korzystanie z najnowocześniejszego sprzętu do przeprowadzania badań mikrobiologicznych kosmetyków jest ważne, ponieważ zapewnia dokładność i powtarzalność wyników. Co istotne, sprzęt jest zaprojektowany i zrobiony z najwyższej jakości materiałów, dzięki temu możliwe jest uzyskanie wiarygodnych wyników badań i oceny kosmetyków, w krótszym czasie i przy użyciu mniejszej ilości zasobów. Pozwala on także na wykonywanie bardziej złożonych analiz, które nie byłyby możliwe do przeprowadzenia przy użyciu tradycyjnego sprzętu. 

W naszym laboratorium dysponujemy m.in. nowoczesnymi inkubatorami, które służą do utrzymania stałych warunków temperaturowych i wilgotności podczas hodowli mikroorganizmów czy licznikami kolonii, które pomagają w zliczaniu liczby kolonii mikroorganizmów. Dzięki pracy na nowoczesnych urządzeniach jesteśmy pewni dostarczanych wyników badań kosmetyków przed wprowadzeniem na rynek.