Testy konserwacji kosmetyków

Sprawdzimy działanie środków konserwujących

Cosmetics Challenge Test

Są to badania, które mają ocenić skuteczność działania środków konserwujących, zabezpieczających produkt kosmetyczny przed rozwojem drobnoustrojów. Konieczność ich przeprowadzenia jest uzależniona od stopnia ryzyka mikrobiologicznego produktu

Test konserwacji kosmetyków (Challenge Test) przeprowadzany jest zgodnie z metodyką zawartą w normie PN-EN ISO 11930:2019-03 Kosmetyki – Mikrobiologia – Ocena skuteczności ochrony przeciwdrobnoustrojowej produktu kosmetycznego. Obecnie producenci kosmetyków są zobowiązani do przeprowadzenia testów konserwacji kosmetyków przed wprowadzeniem ich na rynek. Nie są one jednak obowiązkowe dla produktów spełniających kryteria normy PN-EN ISO 29621:2017. 

Rzetelne badania kosmetyków przed wprowadzeniem na rynek

Przeprowadzamy badania obowiązkowe kosmetyków

Czym się odznaczamy?

Jakość

Istnieją różne rodzaje testów konserwacji kosmetyków. Zazwyczaj wykonuje się testy obciążeniowe i testy przydatności po otwarciu (PAO). 

Testy obciążeniowe polegają na wprowadzeniu do badanego produktu kosmetycznego określonej liczby drobnoustrojów i obserwowaniu, czy rozwijają się one w ciągu określonego czasu. Natomiast testy przydatności po otwarciu (PAO) mają na celu obserwowanie, czy w badanym produkcie kosmetycznym rozwijają się drobnoustroje w ciągu określonego czasu po otwarciu opakowania.

Wyniki testów konserwacji kosmetyków są wykorzystywane do określenia, czy dany środek konserwujący lub układ konserwujący jest skuteczny w zabezpieczaniu produktu kosmetycznego przed rozwojem drobnoustrojów, dlatego tak kluczowa jest odpowiednia jakość ich wykonania. Jeśli wyniki testów konserwacji kosmetyków wykażą, że dany środek konserwujący lub układ konserwujący nie jest skuteczny, producent kosmetyków musi dokonać zmian w składzie produktu lub zmienić środek konserwujący.

Dokładność

Dokładność w testach konserwacji kosmetyków jest ważna dla zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów. 

Dzięki dokładnym badaniom można mieć pewność, że kosmetyki są bezpieczne w użyciu i nie będą powodować rozwoju drobnoustrojów, które odpowiadają za zakażenia skóry lub błon śluzowych. Challenge Test kosmetyki trwa zazwyczaj 4 tygodnie i poddaje badaniu kilka szczepów drobnoustrojów. To istotne, ponieważ kosmetyk, który nie został poddany wystarczającym badaniom konserwacyjnym, może ulec zepsuciu. W takim przypadku konsument może doświadczyć nieprzyjemnych objawów, takich jak zaczerwienienie, swędzenie lub pieczenie. 

W skrajnych przypadkach zakażenie drobnoustrojami może prowadzić do trwałych uszkodzeń skóry lub błon śluzowych. Co więcej, produkt kosmetyczny, który został niedokładnie przebadany, może zostać uznany za bezpieczny, podczas gdy w rzeczywistości może być nieskutecznie zabezpieczony przed rozwojem drobnoustrojów. W takim przypadku konsument może być narażony na ryzyko zakażenia bakteriami.

Najnowszy sprzęt

Test konserwacji kosmetyków sprawdza, czy środki konserwujące zawarte w produkcie kosmetycznym są w stanie skutecznie hamować rozwój drobnoustrojów.

Do testu wykorzystuje się szczepy bakterii i grzybów, które są powszechnie występującymi patogenami człowieka. Poziom zakażenia wynosi od 10 000 do 100 000 jtk/g, co odpowiada dużej liczbie drobnoustrojów. Próbki kosmetyku są inkubowane w odpowiednich warunkach temperatury i wilgotności. 

W testach konserwacji kosmetyków wykorzystywane są urządzenia do hodowli drobnoustrojów oraz do pomiaru ich wzrostu. Korzystanie z nowoczesnego sprzętu zapewnia nam dokładność i powtarzalność wyników badań. W laboratorium Cosmetic Safety wspieramy się inkubatorami z kontrolą mikroklimatu, które zapewniają dokładną kontrolę temperatury i wilgotności, co jest niezbędne do prawidłowego wzrostu drobnoustrojów.

Przeprowadzając badania mikrobiologiczne w regularnych odstępach czasu możemy ocenić, czy liczba żywych, zdolnych do rozmnażania drobnoustrojów spada lub przynajmniej nie wzrasta. Jeśli liczba drobnoustrojów w prawidłowo zakonserwowanym produkcie kosmetycznym spada, oznacza to, że środki konserwujące spełniają swoje zadanie i chronią produkt przed zepsuciem.