Badania stabilności kosmetyków

Sprawdzamy trwałość kosmetyków w czasie

Testy stabilności i kompatybilności produktu kosmetycznego z opakowaniem

Ich celem jest weryfikacja trwałości kosmetyków w czasie i zapewnienie, że kosmetyki będą zachowywać swoje właściwości przez cały okres przydatności do użycia. Podczas badań sprawdzamy także kompatybilność produktu kosmetycznego z opakowaniem, w czasie deklarowanym jako okres minimalnej trwałości. 

Aby to sprawdzić przeprowadzamy m.in. przyspieszone testy starzeniowe. Badania stabilności kosmetyków obejmują jednak szereg różnych testów, które mają ocenić różne aspekty trwałości kosmetyków. Natomiast warunki przeprowadzania testów stabilności i kompatybilności dobieramy indywidualnie do produktu.

Badania kosmetyków przed wprowadzeniem na rynek

Bezpieczeństwo kosmetyków potwierdzone badaniami

Czym się odznaczamy?

Jakość

Badania stabilności i kompatybilności są jednymi z najważniejszych elementów bezpieczeństwa produktu kosmetycznego wymaganymi przez prawo UE. 

Istotne jest, aby każdy kosmetyk trafiający na rynek był bezpieczny, trwały a przede wszystkim skuteczny przez cały okres  użytkowania i przechowywania. Wiedząc, że kosmetyki mają inne składy i właściwości, testy stabilności dobieramy w zależności od rodzaju produktu i jego przeznaczenia. Bierzemy przy tym pod uwagę przewidywany czas życia na rynku i potencjalne warunki jego przechowywania. 

Zapewniamy najwyższą jakość podczas badania stabilności i kompatybilności, dlatego dzieląc się wynikami badań wiemy, czy  produkt kosmetyczny w pełni zachowuje swoje właściwości w okresie przydatności i może być dopuszczony do obrotu. Dla nas kosmetyk stabilny to produkt trwały, odporny na wpływ warunków otoczenia, zachowujący pierwotne właściwości fizykochemiczne oraz pozostający w pełni bezpieczny dla konsumenta w całym okresie przydatności do użycia.

Dokładność

Przeprowadzając badania stabilności kosmetyków ważne jest dla nas, aby w pierwszej kolejności określić wskaźniki stabilności, czyli parametry krytyczne produktu.

Pozwoli nam to na określenie odpowiednich metod badania, aby monitorować zachodzące zmiany produktu w czasie. Do przeprowadzania badania stabilności kosmetyków za każdym razem staramy się podchodzić indywidualnie, dopasowując czas trwania badania do potrzeb. Możliwy jest przedział czasowy od 4 tygodni do nawet 36 miesięcy.

Badanie stabilności kosmetyków musi być przeprowadzone z należytą dokładnością, ponieważ polega na przechowywaniu produktu przez określony czas w odpowiednio dobranych warunkach wilgotnościowych, temperaturowych i świetlnych. Zazwyczaj produkt kosmetyczny podczas badań trzeba też naświetlać światłem naturalnym lub sztucznym, aby zweryfikować fotostabilność produktu. Poza przeprowadzeniem standardowych badań stabilności i kompatybilności produktu z opakowaniem, opracowujemy również analizy indywidualnie dobrane do rodzaju kosmetyku oraz opakowania. Możemy je przeprowadzać w różnych wariantach dla samej masy lub końcowego produktu.

Najnowszy sprzęt

Dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem na rynku, dlatego jesteśmy spokojni o wyniki naszych badań.

Do badania stabilności produktu kosmetycznego wykorzystujemy m.in. certyfikowane komory klimatyczne, które pozwalają na precyzyjne wykonanie badań stabilności termicznej i mechanicznej masy oraz testów fotostabilności. Badamy także czystość oraz stabilność opakowania.

Wykorzystując komorę klimatyczną, nasze badania możemy przeprowadzać w różnych warunkach temperaturowych. Możemy uzyskać temperaturę pokojową, czyli 18-22°C, ale także temperatury wyższe i niższe. Dodatkowo możemy też dostosowywać poziom wilgotności powietrza. Przykładowo, czas badania produktów „jednofazowych” wynosi 5 tygodni. Natomiast czas badania wydłuża się wraz z bardziej skomplikowanym składem kosmetyków. Możemy przeprowadzić również przyspieszone testy stabilności produktów kosmetycznych wykonując tzw. przyśpieszone testy starzeniowe. Pozwala to na znaczne skrócenie czasu badania kosmetyków i otrzymanie rzetelnych i wiarygodnych wyników w porównaniu do warunków standardowych.