Notyfikacja kosmetyków w CPNP

Rejestracja w CPNP

Zgłoszenie kosmetyków w Cosmetics Products Notification Portal

Przed wprowadzeniem kosmetyku do obrotu producent zobowiązany jest do jego zgłoszenia w europejskim Portalu Notyfikacji Produktów Kosmetycznych (Cosmetics Products Notification Portal, czyli CPNP). Zgłoszenie powinno zawierać informacje o składzie produktu,  opakowaniu i oznakowaniu oraz deklarację bezpieczeństwa. Informacje o tym, że na rynku UE pojawi się nowy kosmetyk trafiają również m.in. do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz centrów kontroli zatruć.

Notyfikacja w CPNP jest wymagana dla wszystkich produktów kosmetycznych, które mają być wprowadzone do obrotu na terenie UE, niezależnie od ich pochodzenia. 

Notyfikacja w CPNP – kosmetyki trzeba zgłosić

Dokonujemy rejestracji produktów kosmetycznych w CPNP

Czym się odznaczamy?

Jakość

Specjaliści Cosmetic Safety wykonali już wiele zgłoszeń w CPNP. Znamy dokładnie proces notyfikacji w CPNP, dlatego możesz nam zaufać. Dokonamy rejestracji w CPNP wypełniając formularz rejestracyjny i przesyłając wszystkie wymagane dokumenty. Po CPNP rejestracja złożymy zgłoszenie produktu kosmetycznego. W takim zgłoszeniu umieścimy niezbędne informacje, czyli: nazwę i adres producenta lub importera, nazwę, opis oraz recepturę kosmetyku.

Notyfikacja w CPNP jest niezbędnym krokiem do wprowadzenia produktu kosmetycznego na rynek Unii Europejskiej. Co ważne, zgłoszenie produktu kosmetycznego jest procesem, który należy powtórzyć dla każdego nowego produktu, który ma być wprowadzony do obrotu na rynku UE. Dzięki notyfikacji można zapewnić, że produkty kosmetyczne spełniają wymagania prawne.

Rejestracja kosmetyków CPNP nie jest jednak bezpośrednią gwarancją jakości produktu kosmetycznego. Oznacza jedynie większe prawdopodobieństwo, że produkty, które zostały notyfikowane w CPNP spełniają wymagania bezpieczeństwa niż te, które nie zostały tam zgłoszone.

Dokładność

Prawidłowa notyfikacja w CPNP to ważny krok w procesie wprowadzania produktu kosmetycznego na rynek Unii Europejskiej. Notyfikacja w CPNP poświadcza, że produkty kosmetyczne wprowadzane do obrotu na terenie Unii Europejskiej są bezpieczne dla zdrowia ludzkiego. Prawidłowa notyfikacja w CPNP to nie tylko wymóg prawny, ale także sposób na zapewnienie bezpieczeństwa konsumentów i uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

Proces ten wymaga od producentów lub importerów przedstawienia informacji o produkcie, w tym jego składu i deklaracji bezpieczeństwa. Aby produkt został dopuszczony do obrotu, kluczowe jest dokładne i rzetelne przedstawienie informacji - podanie prawidłowych i kompletnych danych na temat kosmetyku.

Jesteśmy po to, aby w tym pomóc. Posiadamy doświadczenie i kompetencje niezbędne do sprawnego i terminowego przeprowadzenia procesu notyfikacji w CPNP.

Doświadczenie

Specjaliści Cosmetic Safety wykonali już dziesiątki notyfikacji w CPNP. Dzięki czemu posiadamy wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia całego procesu - od znajomości przepisów dotyczących produktów kosmetycznych, po wymagania techniczne związane z notyfikacją w CPNP.

Mamy doświadczenie w notyfikacji produktów kosmetycznych o różnej złożoności, dla odmiennych branż oraz przeznaczonych dla różnorodnych grup konsumentów. Pomogliśmy w notyfikacji nowych produktów kosmetycznych dla dzieci oraz kobiet i mężczyzn w różnym wieku, świadczyliśmy także usługi notyfikacji dla producentów kosmetyków naturalnych i organicznych.

Pomożemy w przygotowaniu pełnego i poprawnego zgłoszenia produktu kosmetycznego. Przeprowadzimy cały proces w sposób sprawny i efektywny, co skróci czas i obniży koszty procesu notyfikacji w CPNP.

Skorzystaj z naszego doświadczenia i zwiększ prawdopodobieństwo, że produkt kosmetyczny zostanie dopuszczony do obrotu na rynku UE.